Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 08:45:44

Det här ska CEER arbeta med 2023

Under 2023 kommer den europeiska samarbetsorganisationen CEER* att fortsätta arbetet med att stärka konsumenternas ställning på energimarknaderna och deras möjlighet att påverka och delta i energiomställningen.

Förra veckan publicerade CEER, som är en europeisk samarbetsorganisation för energi, sitt arbetsprogram för 2023.

Under det kommande året planeras fyra aktiviteter i form av webinar och workshops samtidigt som sexton rapporter inom olika områden ska tas fram. Bland annat kommer CEER att titta närmare på hur regelverken inom energiområdet kan utvecklas och anpassas utifrån de förändringar som skett de senaste åren med pandemi och energikris.

Fokus för 2023 är fortsatt arbete att stärka konsumenternas roll på energimarknaderna och deras möjlighet att vara aktiva och på olika sätt delta i den pågående energiomställningen.

Ei:s roll

Energimarknadsinspektionens (Ei) är en av medlemmarna i CEER och deltar i flera av CEER:s arbetsgrupper och aktiviteter.

Arbetsprogrammet Länk till annan webbplats. finns att läsa på CEER:s webbplats.

*CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna i CEER.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter