Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 19:33:21

Nytt regeringsuppdrag: Bedömning av lagstiftningsåtgärder

Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag från regeringen att bedöma vilka lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder som krävs för att rationalisera miljökonsekvensbedömningar i vissa typer av ärenden.

Det nya uppdraget gäller de miljökonsekvensbedömningar som ska göras enligt ett antal olika europarättsliga regelverk i ärenden om transeuropeiska energiinfrastrukturer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU nr 347/2013), så kallade PCI-ärenden. Bakgrunden till uppdraget är en strävan att korta ledtiderna utan att sänka kvaliteten på prövningen.

Enligt regleringsbrevet från klimat och näringslivsdepartementet ska Ei inom uppdraget ha en dialog med relevanta myndigheter.

Uppdraget ska redovisas till regeringskansliet senast den 15 april 2023.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter