Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 08:04:11

Snart dags för företagen att rapportera in åtgärder enligt övervakningsplan

Elnätsföretag och gasnätsföretag ska varje år rapportera in åtgärder enligt övervakningsplan till Energimarknadsinspektionen (Ei). Systemet för inrapportering öppnar den 1 februari och sista dag att rapportera in uppgifterna är den 15 mars 2023.

Ett startbrev med information om inrapporteringen har i dagarna skickats till de företag som är inrapporteringsskyldiga. På ei.se finns även en handbok med instruktioner för e-tjänsten som öppnar den 1 februari.

För att underlätta företagens inrapportering följer frågorna i e-tjänsten Ei:s föreskrift om övervakningsplan enligt ellagen och naturgaslagen.

Rapporten om åtgärder enligt övervakningsplan ska även offentliggöras av företaget senast den 15 mars. Vid inrapporteringen till Ei får företagen en kopia av inskickad rapport som kan användas för att publicera på företagets webbplats.

Gå till inrapporteringen

Elnätsföretagens och gasnätsföretagens inrapportering av åtgärder enligt övervakningsplan. Här hittar du även handboken för inrapportering.

Varför ska uppgifterna rapporteras in till Ei?

Syftet med övervakningsplanen är att säkerställa att elnätsföretag och gasnätsföretag agerar objektivt och inte otillbörligt gynnar någon aktör på marknaden. I övervakningsplanen ska det framgå vilka åtgärder företagen ska genomföra för att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktörer på marknaden. De inrapporterade uppgifterna samlas in av Ei med stöd av 3 kap. 24–26 § § ellagen (1997:857) respektive 3 kap. 9, 10 §§ naturgaslagen (2005:403).

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter