Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 17:48:24

ACER har lämnat in ramriktlinje för nya EU-regler om efterfrågeflexibilitet till EU-kommissionen

Byrån för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet, ACER, har på uppdrag av EU-kommissionen tagit fram förslag till en ramriktlinje som ska ligga till grund för nya EU-regler om efterfrågeflexibilitet inom elsektorn.

Syftet med de nya reglerna, som kommer att gälla i alla medlemsstater, är att göra det enklare för aktörer att delta på marknaden genom sin efterfrågeflexibilitet, till exempel i form av lagring eller flytt av elförbrukning till en annan tidpunkt. Reglerna ska också underlätta marknadsbaserad upphandling av flexibilitetstjänster för elnätsbolagen, inklusive transmissionsnätsoperatörer.

Efterfrågeflexibilitet är en nyckel till att integrera den växande andelen förnybar energi i elsystemet och även klara av ny förbrukning (till exempel från värmepumpar och elfordon) på ett kostnadseffektivt sätt. De nya reglerna ska säkerställa att det inte finns några onödiga regulatoriska hinder för flexibilitetsresurser att delta på någon av de befintliga grossistmarknaderna för el.

När ACER:s ramriktlinje är antagen av EU-kommissionen kommer ENTSO-E* och EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem bli ombedda att inom 12 månader författa ett förslag till nya bindande EU-regler baserade på ramriktlinjen.

ACER:s nyhet med länk till ramriktlinjen Länk till annan webbplats..

Fotnot: *ENTSO-E är en samarbetsorganisation för europeiska systemansvariga företag för el. Förkortningen står för European Network of Transmission System Operators for Electricity.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter