Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 02:21:58

Fler elkunder jämför elavtal och är mer digitala

Svenska elkunder jämför oftare elavtal, har bättre koll på sina avtalsvillkor och är mer digitala än för fyra år sedan. Det visar den kundundersökning som Energimarknadsinspektionen (Ei) gjort tillsammans med sina nordiska motsvarigheter inom samarbetsorganisationen NordREG.

Undersökningen genomfördes i maj/juni 2022 och omfattar 6 000 elkunder i Danmark, Finland, Norge och Sverige som svarat på frågor om när de senast tecknade eller jämförde elavtal, varför de tecknade avtal, hur mycket de kan om elmarknaden och sitt eget elavtal samt om det var lätt eller svårt att byta elavtal. En liknande undersökning gjordes 2018.

–Den här gången är det fler som uppger att de nyligen jämfört elavtal samtidigt som färre säger att de nyligen tecknat eller omförhandlat sitt elavtal. Troligtvis har kunderna på den vanligaste avtalsformen Rörligt pris löpande valt att ligga kvar när alternativen bestått av antingen dyra fasta avtal eller timavtal som visserligen kan innebära en besparing, men som även kräver lite mer av kunden för att bli lönsamma, säger Mattias Johansson, som arbetar med konsumentfrågor på Ei.

Undersökningen visar att den vanligaste anledningen till att teckna ett nytt elavtal 2022 var att det nuvarande fasta avtalet löpte ut. Därmed skiljer sig resultatet från hur det såg ut för fyra år sedan då ”spara pengar” var den vanligaste anledningen till att teckna nytt elavtal.

Kunderna har blivit mer digitala

Att kunderna blivit mer digitala märks bland annat på att vissa väljer elhandlare främst för att de erbjuder information om den egna konsumtionen i en app eller på webbplatsen. Fler använder jämförelsesajter eller söker på nätet efter ett nytt avtal. Dessutom har andelen kunder med elektronisk faktura ökat. Det är numera bara två av tio svenska elkunder som får en pappersfaktura med posten.

När undersökningen genomfördes i maj/juni 2022 hade priserna stigit kraftigt under både 2021 och 2022. Kunderna i undersökningen uppgav då att deras privatekonomi till viss del påverkats av prisuppgången samt att prisuppgången i hög grad kommer att påverka deras framtida val av elavtal.

En av tio elkunder hade upplevt problem efter att de tecknat avtal. Vanligast var att avtalsvillkoren visade sig vara annorlunda än man förväntat sig eller att priset var högre än vad som angetts i avtalet. Åtta av tio av de som drabbats av problem uppgav att de klagat till företaget och sju av tio uppgav att klagomålet lett till en lösning. Yngre personer upplevde mycket oftare problem än äldre.

Undersökningen

Nordic Customer Survey 2022 Länk till annan webbplats. Ta del av den fullständiga rapporten på NordREG:s webbplats

Nordic Customer Survey 2022 – Table report Sweden Länk till annan webbplats. Ta del av svaren på alla frågor på NordREG:s webbplats

Nordic Customer Survey 2022 – Table report Total Länk till annan webbplats. Jämför Sverige med Norden på NordREG:s webbplats

Kontakt
Mattias Johansson
Expert slutkundsmarknad

016-16 27 42

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter