Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 20:13:17

Ökat samarbete för att övervaka elmarknaden

Energimarknadsinspektionen (Ei) och Finansinspektionen (FI) stärker sitt samarbete kring övervakningen av energi- och elderivatmarknaden. Det handlar om att öka utbytet av information och kunskap för att upptäcka, hantera och motverka stabilitetsrisker samt marknadsmissbruk.

Ei övervakar grossistmarknaden för energi för att upptäcka eventuell marknadsmanipulation och insiderhandel. FI har som en av sina huvuduppgifter att verka för ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader, vilket omfattar elderivatmarknaden.

Löpande samverkan

På grund av nuvarande läge på elmarknaden i Sverige, med varierande och höga priser, har FI och Ei ökat sitt samarbete de senaste månaderna. Nu tar båda myndigheterna steget vidare och skapar en löpande och återkommande samverkan om övervakning och tillsyn av energi- och elderivatmarknaden. Samverkan innebär ökat informationsutbyte, upparbetade kontaktvägar och löpande avstämningar mellan myndigheterna.

I slutändan handlar samarbetet om att säkerställa stabiliteten på hela marknaden, skapa förutsättningar för korrekt och sund prissättning och därmed säkra förtroendet för energi- och elderivatmarknaderna.

Samarbete även inom EU

Att samarbetet mellan myndigheter med ansvar för el- och finansmarknaderna intensifierats är något som pågår i många länder just nu, inte minst inom EU. Där har de europeiska tillsynsmyndigheterna för elmarknaden och värdepappersmarknaden nyligen inlett ett strukturerat samarbete för att motverka marknadsmissbruk på Europas spot- och derivatmarknader.

Mer information

Mer information om Ei:s och FI:s arbete med marknadsövervakning och om det pågående samarbetet på europeisk nivå:

Marknadsmissbruk på FI:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Marknadsövervakning på Ei:s webbplats.

Samarbete på europeisk nivå på ACER:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter