Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 17:57:48

Webbseminarium om grossistmarknad och överföringskapacitet 5 december – anmälan fortfarande öppen

Det är fortfarande möjligt att anmäla sig till NordREG:s* webbseminarium med fokus på grossistmarknad och överföringskapacitet den 5 december 2022. Anmälan sker via NordREG:s webbplats.

Webbseminariet riktar sig till transmissionsnätsföretag, marknadsaktörer samt andra intressenter på energimarknaden.

Syftet med webbseminariet är att informera marknadsaktörer om aktuella ämnen som hanteras av NordREG. I år vill NordREG också utbyta nordiska synpunkter på framtidens elmarknadsdesign för Europa, som för närvarande granskas av EU-kommissionen.

Några exempel på ämnen som kommer att presenteras:

  • Uppdatering av processen kring den flödesbaserade kapacitetsberäkningsmetoden
  • Uppdatering av projekt relaterade till den nordiska balanseringsmodellen
  • Uppdatering av villkoren under utredning inom systemdriftsområdet
  • Nordisk diskussion om elmarknadsdesign

Mer information om seminariet, programmet och hur du anmäler dig finns på NordREG:s webbplats Länk till annan webbplats.. Sista anmälningsdag är fredag den 2 december klockan 12:00.

*NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Kontakt
Aida Makvandi
Analytiker

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter