Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:14:12

Nytt regeringsuppdrag: Årlig beräkning av tillförlitlighetsnormen för Sverige

Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått ett nytt regeringsuppdrag att årligen beräkna tillförlitlighetsnormen för Sverige.

Tillförlitlighetsnormen beskriver hur många timmar per år det är samhällsekonomiskt motiverat att landets produktion och möjlig import av el inte tillgodoser hela den förväntade efterfrågan på el. Regeringen har fastställt tillförlitlighetsnormen till en timme per år.

Det nya regeringsuppdraget innebär att Ei årligen ska beräkna tillförlitlighetsnormen och vid behov föreslå en ny tillförlitlighetsnorm. Ei ska genomföra uppdraget i dialog med Svenska kraftnät och Energimyndigheten, samt med övriga berörda aktörer i de fall det är relevant.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 januari 2024 och 1 januari 2025.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter