Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:34:23

Elhandlare måste ge konsumenten tydlig information om elavtalets löptid innan avtalet ingås

Innan ett elhandelsföretag tecknar ett nytt avtal med en konsument, måste företaget på ett tydligt sätt ha informerat konsumenten om hur lång löptid avtalet har, det vill säga om det är tidsbegränsat avtal eller ett tillsvidareavtal.

Enligt ellagen ska ett elavtal mellan en konsument och ett elhandelsföretag innehålla uppgifter om den tid som avtalet löper eller om det löper tills vidare. Informationen ska lämnas till konsumenten innan avtalet ingås eller bekräftas.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har inlett en tillsyn av Stockholm Elbolag efter att företaget har ändrat villkoren för prissättning i kundens elavtal, utan att ha informerat om ändringen och rätten att säga upp avtalet.

För att avgöra om ett elhandelsföretag ska lämna information till konsumenter vid prisändringar är det avgörande om avtalet är tidsbestämt eller om det löper tills vidare. I det aktuella fallet har det inte på ett tillräckligt tydligt sätt framgått om avtalet var tidsbestämt eller om det löpte tills vidare.

Stockholms Elbolag har fram till och med den 23 december 2022 på sig att skriftligen redovisa till Ei vilka åtgärder som genomförts med anledning av föreläggandet.

Beslut om Tillsyn över information vid ändrade avtalsvillkor (2022-101876) Länk till annan webbplats.

Uppföljning och avskrivning

Stockholms Elbolag har åtgärdat bristen enligt Ei:s föreläggande. Därmed har tillsynen avslutats och Ei avskrev ärendet den 23 januari 2023.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter