Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 08:47:46

Tydlig kommunikation krävs när elhandlare och elnätsföretag ingår i samma koncern

Elhandlare och elnätsföretag som tillhör samma koncern måste vara tydliga i sin kundtjänst, så att det är klart för kunden vem som är avsändare av informationen och vilken verksamhet det gäller.

När företag som ingår i samma koncern lämnar information till elkunder eller allmänheten ska de enligt ellagen ange sin identitet på ett sådant sätt att det tydligt framgår vilket företag som är avsändare och vilken verksamhet företagen bedriver. Detta krav är en del av de så kallade åtskillnadsreglerna.

Syftet är att det ska vara tydligt för kunden vem som är avsändaren. En koncern ska inte kunna dra nytta av att både elhandelsföretaget och elnätsföretaget finns inom samma bolagsgrupp.

Granskning av ärende

Vid en granskning som Ei genomfört framkom det att Eon Energilösningar AB och Eon Energidistribution AB inte tydligt angett företagens identitet och verksamhetsområde i deras gemensamma kundtjänst. Ei har även tidigare i tillsyn konstaterat att företagen brustit avseende efterlevnaden av åtskillnadsreglerna.

Ei har därför beslutat att Eon Energilösningar och Eon Energidistribution från och med den 27 januari 2023 tydligt ska framföra vem som är avsändare och företagets verksamhet i sin kontakt med enskilda elanvändare i e-post och telefon. Senast samma datum ska båda företagen också skriftligen redovisa till Ei vilka åtgärder som vidtagits för att följa Ei:s föreläggande.

Uppföljning och avskrivning

Företagen har skickat in underlag till Ei som visar att de har åtgärdat påtalade brister. Ei har därför avskrivit dessa två ärenden den 1 mars 2023.

Kontakt
Rebecca Lyxell
Jurist
Slutkundsmarknader

016-542 91 39

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter