Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 17:05:55

Samråd om en nordisk mFRR-kapacitetsmarknad

På NordREG:s* webbplats finns nu möjlighet att lämna synpunkter på föreslagna metoder för en gemensam nordisk kapacitetsmarknad för frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering (mFRR).

Metoderna är framtagna av de nordiska systemansvariga för överföringssystem i enlighet med EU-förordningen om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el**.

Sista dag att lämna synpunkter är den 28 november 2022. Mer information om samrådet och hur du lämnar synpunkter finns på NordREG:s webbplats: Consultation on the methodologies for a Nordic mFRR capacity market Länk till annan webbplats.

*NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.
**Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (balansförordningen).

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter