Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 12:33:20

Ei granskar hur elhandelsföretag informerar om timpris och timförbrukning

Energimarknadsinspektionen (Ei) har inlett en tillsyn av elhandelsföretag gällande information om timpris och förbrukning. Målet med tillsynen är att ta reda på hur företagen lever upp till ellagens krav och att kunder får den information de har rätt till.

Ei har tagit emot anmälningar och klagomål från konsumenter som uppgett att informationen om priser och förbrukning är bristfällig. Därför har Ei inlett tillsyn av fem elhandelsföretag som ska granskas under hösten 2022. Alla företagen i tillsynen har dock inte anmälts till Ei.

Resultatet av tillsynen kommer att presenteras i december 2022.

Främja flexibilitet på elmarknaden

Timprisavtal är en viktig del i efterfrågeflexibiliteten och har blivit en alltmer vanlig avtalsform. För att elanvändare ska kunna vara energieffektiva och bidra till energiomställningen är det viktigt att de får rätt information.

Ei:s tillsyn handlar bland annat om att granska elleverantörers kundfakturor. Fakturan ska bland annat innehålla information om den uppmätta förbrukningen och de aktuella elpriser som fakturan grundas på.

Energimarknadsinpektionens konsumentforum

Om du som elanvändare vill hitta svar på de vanligaste frågorna om:

  • elhandel och elavtal
  • elnät och anslutningar
  • regler och avgifter

Till Ei:s konsumentforum Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter