Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 01:51:30

Ei förbereder för att ta emot Svenska kraftnäts ansökan om att använda flaskhalsintäkter till att stötta konsumenter och företag

I augusti fick Svenska kraftnät i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till hur outnyttjade intäkter från överbelastning (även kallat flaskhalsintäkter eller kapacitetsavgifter) ska användas för att på kort sikt komma konsumenter och företag till del. Senast den 15 november ska förslaget lämnas till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Ei har rollen att godkänna hur flaskhalsintäkter ska användas och tar årligen den typen av beslut. Det som är nytt är att det nu går att använda flaskhalsintäkter för att ge riktade stöd för att mildra effekterna av de höga elpriserna. Detta är möjligt då EU nyligen beslutade om en så kallad nödförordning som vidgar området för hur flaskhalsintäkter får användas.

Ärendet har högsta prioritet när det kommer in till Ei

På Ei pågår nu ett förberedande arbete för att kunna ta ett snabbt beslut när ansökan från Svenska kraftnät lämnats in.

— Just nu förbereder vi så mycket vi bara kan. Vi är angelägna om att ta ett snabbt beslut så att kunderna kan få besked. Jag förstår intresset av att veta hur lång tid det kommer att ta för oss att fatta beslut, men vi kan inte i dag säga något datum. När Svenska kraftnät lämnat in ansökan och vi sett omfattningen av förslaget, kan vi ge närmare besked, säger Elin Broström som leder Ei:s arbete med uppdraget.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter