Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 10:21:51

5 december – nytt datum för NordREG:s seminarium om grossistmarknad och överföringskapacitet

NordREG:s* seminarium med fokus på grossistmarknad och överföringskapacitet som var planerat till november, har flyttats fram till den 5 december 2022. Ytterligare en ändring är att seminariet kommer att hållas digitalt i stället för fysiskt.

Seminariet riktar sig till transmissionsnätsföretag, marknadsaktörer samt andra intressenter på energimarknaden.

I en tidigare webbnyhet angavs att seminariet skulle gå av stapeln i Stockholm den 16 november. Det har nu ändrats och seminariet hålls i stället digitalt den 5 december 2022.

Syftet med seminariet är att informera marknadsaktörer om aktuella ämnen som hanteras av NordREG. I år vill NordREG också utbyta nordiska synpunkter på framtidens elmarknadsdesign för Europa, som för närvarande granskas av EU-kommissionen.

Några exempel på ämnen som kommer att presenteras:

  • Uppdatering av processen kring den flödesbaserade kapacitetsberäkningsmetoden
  • Uppdatering av projekt relaterade till den nordiska balanseringsmodellen
  • Uppdatering av villkoren under utredning inom systemdriftsområdet
  • Nordisk diskussion om en framtida elmarknadsdesign

Mer information om seminariet och en anmälningslänk finns på NordREG:s webbplats Länk till annan webbplats..

*NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Kontakt
Aida Makvandi
Analytiker

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter