Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 00:58:29

Konsultrapport: Stora utmaningar i elnätsbolagens kommunikation med hushållskunder

Hushållskunder har svårt att förstå skillnader mellan energi och effekt, elhandel och elnät, samt vad elnätsavgiften grundar sig på. Det visar en konsultrapport som tagits fram på uppdrag av Energimarknadsinspektionen (Ei) och som nu är publicerad.

Våren 2022 undersökte konsultbolaget Afry hur elnätsägare informerar kunder om elnätsavgifter, även kallat tariffer, och hur kunder kan påverka kostnaden för överföring av el. Rapporten belyser bland annat att elnätsbolagen upplever stora utmaningar i att få främst hushållskunder att förstå motivet till att betala en elnätsavgift, men även att ändra sin elanvändning för att påverka sina kostnader.

Elnätsföretag är nämligen skyldiga att informera sina kunder om hur avgifterna för överföring av el är utformade och vilka möjligheter elanvändarna har att påverka sina elnätsavgifter.

Utmaning i att få hushållskunder att förstå

Alla elnätsbolag ska senast 1 januari 2027 ha infört effekttariffer enligt (EIFS 2022:1). Elnätsbolag som har infört eller ska införa effekttariffer påpekar genom rapporten att det finns en särskild utmaning i att kommunicera hur kunderna kan påverka sina kostnader under en sådan prissättning. Vidare saknar elnätsbolagen generellt system för uppföljning av kommunikationsinsatser, vilket gör det svårt att utvärdera effekten av sådana insatser.

Konsultrapport från Afry: DSO:ers kundkommunikation om elnätstariffen Pdf, 648.3 kB.

Resultatet från studien kommer att användas av Ei i utformningen av föreskrifter inom området. Arbetet planeras att starta under 2023.

Vad är effekttariffer?

Effekttariff är ett sätt för elnätskunder att betala för sin elanvändning baserat på den faktiska användningen av elnätet. Kostnaden för använd effekt baseras på de timmar i månaden du har högst effektanvändning.

Mer om effekttariffer (ei.se)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter