Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 19:32:12

Ei har godkänt ansökan om luftledning från Hedenlunda till Oxelösund

Energimarknadsinspektionen (Ei) har godkänt Vattenfall Eldistribution AB:s ansökan om att dra två luftledningar från Hedenlunda till Oxelösund. Beslutet har tagits efter kompletterande underlag från Vattenfall Eldistribution.

Den 7 oktober 2020 lämnade Vattenfall Eldistribution in ansökan om koncession för att möjliggöra anslutning av SSAB:s ljusbågsugn i Oxelösund. Ansökan omfattar två 130 kV-ledningar mellan Hedenlunda i Flens kommun och Oxelösund.

Ei:s beslut i sin helhet: Ansökan om nätkoncession för linje avseende två 145 kV ledningar från Hedenlunda till Oxelösund (ärende 2020-103485) Länk till annan webbplats.

Överklagan

Man kan som nätföretag eller berörd markägare överklaga Ei:s beslut till mark- och miljödomstolen. I bilagan som följer med beslutet finns det beskrivet hur man gör för att överklaga.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter