Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 19:40:31

Anmäl dig till workshop om hinder för efterfrågeflexibilitet

Ännu finns möjlighet att anmäla sig till workshop om hinder för efterfrågeflexibilitet den 13 oktober. Flexibilitetstjänster blir allt vanligare, men finns det tekniska krav eller andra hinder som försvårar utvecklingen? Det är temat för årets workshop som bjudit in talare, presenterar resultat och öppnar för dialog.

Energimarknadsinspektionen (Ei) kommer den 13 oktober berätta om den årliga undersökningen om hinder för efterfrågeflexibilitet. Upplägget för årets digitala workshop är en blandning av presentationer från både Ei och externa aktörer samt ett antal frågor som deltagarna får diskutera.

Anmäl dig här till workshop om hinder för efterfrågeflexibilitet Länk till annan webbplats. Sista anmälningsdagen är 12 oktober 2022.

Inbjudna talare och program

De inbjudna talarna kommer att berätta om deras erfarenheter av tjänster för efterfrågeflexibilitet. Det kommer även finnas utrymme att ställa frågor till talarna:

  • Sofia Päivärinne, Head of strategic development på Myrspoven.
  • Magnus Brodin, affärsutvecklare på Skellefteå Kraft.

Tillsynen och undersökningen av hinder för efterfrågeflexibilitet har i år skett via en obligatorisk enkät till elnätsföretag, samt en frivillig enkät till elhandlare, energitjänsteföretag och andra marknadsaktörer som vill erbjuda tjänster för efterfrågeflexibilitet. Resultatet från enkäterna kommer att presenteras den 13 oktober.

Praktisk information

Tid: 13 oktober 2022, kl. 9.00 – 11.00
Plats: Digitalt via Teams. Länk skickas ut efter anmälan.

Välkommen med din anmälan!

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter