Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 18:18:14

Begreppet delning av energi har ersatts i IKN-förordningen

Det har skett ett förtydligande i förordningen om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen. Begreppet ”delning av energi” har ersatts med en ny skrivelse och gäller från den 1 oktober.

Den 25 augusti 2022 beslutade regeringen om ändringar i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857), den så kallade IKN-förordningen. Den främsta ändringen är att delning av energi har ersatts med skrivelsen ”överföring av el från en anläggning som producerar el eller från en energilagringsanläggning”.

Om IKN-förordningen

IKN-förordningen är en uttömmande lista på elledningar och elnät som inte kräver nätkoncession. Undantagen i IKN-förordningen gäller automatiskt, men det går att ansöka hos Ei om ett bindande besked, där Ei avgör om en elledning eller ett elnät omfattas av undantag från kravet på nätkoncession eller inte.

Samlad information om undantag från kravet på nätkoncession (ei.se) Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter