Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 16:32:10

Tyck till och lämna synpunkter på EU:s regelverk för nätanslutning

Ser du behov av ändringar i EU:s regelverk för nätanslutning? Nu bjuder EU-myndigheten ACER* in till samråd inför revideringen av de europeiska regelverken för anslutning av förbrukare (DCC) och anslutning av generatorer (RfG). Samrådet pågår till den 21 november 2022.

I takt med att samhället utvecklas, med exempelvis ett ökande antal småskaliga produktionsanläggningar, energigemenskaper och elbilar, förändras även behoven av elnätets funktioner och tjänster. Därför har EU-myndigheten ACER påbörjat arbetet med att revidera kommissionsförordningarna gällande nätanslutning, det vill säga regler för anslutning av förbrukare (DCC) och nätanslutning av generatorer (RfG).

Dokument med överväganden och nyckelområden

ACER har tagit fram ett dokument som beskriver nyckelområden och överväganden. I dokumentet lyfts bland annat behovet av uppdaterade regler kopplade till de tekniska kraven för laddning av för elfordon, bestämmelser kopplade till kraftproduktionsmoduler samt regler gällande energigemenskaper och energikunders möjlighet att vara aktiva på energimarknaden.

Nu vill ACER ha aktörernas synpunkter på behov av revideringar av regelverken RfG och DCC. Aktörer kan även lämna förslag på ändringar utöver de områden som ACER hittills har identifierat och beskrivit i det dokument som ligger till grund för workshopen och det skriftliga samrådet.

Dokumentet och mer information finns i ACER:s nyhet: ACER consults on updating the grid connection network codes to cover e-mobility and storage Länk till annan webbplats.

Workshop 25 oktober

Den 25 oktober arrangerar ACER en workshop som en del av samrådet. Syftet är bland annat att få in förslag på ytterligare ändringar i regelverken för anslutning.

Mer om workshopen och hur du anmäler dig finns på ACER:s webbplats: ACER Public Workshop on the amendments to the grid connection network codes Länk till annan webbplats.

Skriftliga synpunkter senast 21 november

Aktörer har möjlighet att lämna sina synpunkter på revideringen av ett av regelverken eller på båda, via ACER:s webbplats senast den 21 november 2022.

*ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter