Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 18:12:04

Påminnelse till intressenter på balansmarknaden att besvara enkät

Det finns fortfarande möjlighet att svara på vår enkät som följer upp budgivares möjlighet att delta på balansmarknaden. Enkäten är öppen till och med tisdag 27 september.

Energimarknadsinspektionen (Ei) ska följa upp nio av de åtgärder som finns med i den genomförandeplan som lämnades till regeringen 2020 . En åtgärd som Ei föreslog var att Svenska kraftnät skulle ta bort kravet på kostnadsbaserade bud i frekvenshållningsreserver (FCR). Genom en enkät vill Ei nu följa upp budgivares möjlighet att delta på balansmarknaden.

Enkäten kan besvaras via länken nedan till och med den 27 september 2022. Resultatet från undersökningen kommer att publiceras i en rapport 1 december 2022.

Enkät om budgivares möjlighet att delta på balansmarknaden Länk till annan webbplats.

Tack för din medverkan!

Bakgrund till uppdraget

I rapporten Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion som Ei lämnade till regeringen 2020 rekommenderades att Svenska kraftnäts krav på kostnadsbaserade bud gällande FCR bör tas bort då detta innebar en form av prisreglering. Svenska kraftnäts krav på kostnadsbaserade bud avseende FCR-N och FCR-D togs bort den 1 januari 2022.

Om regeringsuppdraget att årsvis avrapportera om genomförandeplan Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter