Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:26:48

EFFEKT-dialogen bjuder in till digitalt seminarium om flexibilitet i elnätet - 19 oktober

Den 19 oktober bjuder EFFEKT-dialogen in till ett digitalt halvdagsseminarium och workshop om nya regelverk för efterfrågeflexibilitet med fokus på elnätsföretagens behov och lösningar. Välkommen att anmäla dig!

Den 19 oktober är det dags för ännu ett digitalt seminarium och workshop inom ramen för Energimarknadsinspektionens (Ei:s) projekt EFFEKT-dialogen.

De senaste åren har flexibilitet i elsystemet diskuterats på många nivåer och det är många, både bransch, myndigheter och andra aktörer som arbetar med frågan. Just nu arbetar Ei bland annat med ett nytt regeringsuppdrag kopplat till efterfrågeflexibilitet och i ett särskilt projekt utreds även vilken roll villkorade avtal kan ha i energiomställningen.

På EFFEKT-dialogens agenda denna gång står därför just lösningar för ett flexibelt elnät i fokus. Vi vill dela med oss av det som pågår på Ei och också samla in värdefulla erfarenheter från olika aktörer till det fortsatta arbetet.

På programmet står bland annat EU:s nya regelverk (ramriktlinje) för efterfrågeflexibilitet, villkorade avtal samt EU-reglerna kring elnätsägares rapportering av omdirigering. Två inbjudna elnätsföretag kommer även att berätta om hur de arbetar med efterfrågeflexibilitet, vilket följs av en workshop om nätföretagens behov och lösningar för efterfrågeflexibilitet.

Datum, tid och anmälan

Datum: 19 oktober 2022

Tid: 09.00- cirka 12.00 (koppla gärna upp dig lite innan seminariet för att försäkra dig om att din teknik fungerar som den ska.)

Teknik: Digitalt. En dag innan seminariet skickas en länk ut till dem som anmält sig.

Anmälan: Senast den 17 oktober 2022. Välkommen att anmäla dig här. Länk till annan webbplats.

Övrig information: Seminariet är kostnadsfritt och digitalt. Ei spelar inte in seminariet och det går därför inte att ta del av det i efterhand. Observera att du vid anmälan behöver godkänna Ei:s hantering av personuppgifter.

Program

9.00-10.00

Nya regelverk för efterfrågeflexibilitet


Ei berättar om arbetet med EU:s nya ramriktlinje (framework guideline on demand side response) för efterfrågeflexibilitet. Vad är syftet med regelverket och hur ser inriktningen ut?


Möjlighet att ställa frågor och diskutera de nya reglerna.


Rapportering av omdirigering


Ei berättar om EU-regler som trädde i kraft 2020 och som handlar om att elnätsägare som använder sig av omdirigering ska rapportera in det till Ei.

10.00 –
cirka 12.00

Workshop om behov och lösningar för efterfrågeflexibilitet


Två elnätsföretag berättar om sitt arbete med efterfrågeflexibilitet.
Ei berättar om regeringsuppdraget om efterfrågeflexibilitet och om villkorade avtal.


Framtidsspaning: befintliga och kommande behov av flexibilitet. Hur ska de behoven uppfyllas? Vilken roll kommer lokala flexibilitetsmarknader spela? Vilka andra lösningar ser ni som särskilt viktiga för att möta behoven av flexibilitet? 


Mer om EFFEKT-dialogen finns på Ei:s projektsida.

Kontakt
Frågor - EFFEKT-dialogen

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter