Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 01:19:49

Nytt regeringsuppdrag: Åtgärder för att energibespara inom staten

Energimarknadsinspektionen (Ei) ska som myndighet genomföra lämpliga åtgärder för att spara energi. Det är ett nytt uppdrag från regeringen som gäller från den 31 oktober 2022.

Regeringen har till och med den 31 mars 2023 gett i uppdrag till statliga myndigheter att genomföra energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen. De som behöver uppfylla detta uppdrag är myndigheter som har tio eller fler anställda.

Rapporter sammanställs av Energimyndigheten

Senast den 15:e dagen varje månad ska berörda myndigheter skicka in månatliga rapporter till Energimyndigheten. Sammanställningen av alla redovisningar skickas sedan vidare till Infrastrukturdepartementet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter