Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 11:50:13

Anmälan öppen: Workshop för årlig undersökning av hinder för efterfrågeflexibilitet

Flexibilitetstjänster blir allt vanligare. Men finns det tekniska krav eller andra hinder som försvårar utvecklingen? Det är ämnet för den workshop som Energimarknadsinspektionen (Ei) arrangerar den 13 oktober. Anmäl dig gärna redan idag.

Tillsynen och undersökningen av hinder för efterfrågeflexibilitet har i år skett via en obligatorisk enkät till elnätsföretag, samt en frivillig enkät till elhandlare, energitjänsteföretag och andra marknadsaktörer som vill erbjuda tjänster för efterfrågeflexibilitet. Resultatet från enkäterna kommer att presenteras på en workshop den 13 oktober 2022.

Upplägget för årets workshop är en blandning av presentationer från både Ei och externa aktörer samt ett antal frågor som deltagarna får diskutera och svara på digitalt. Ett mer preciserat program kommer att publiceras på ei.se i mitten av september.

–Vi vill gärna höra om vilka aktuella hinder som marknadsaktörer upplever i samband med att de erbjuder tjänster för efterfrågeflexibilitet och om nätföretagen ställer några krav eller villkor på dem, säger Linn Sjöström, analytiker på Ei.

Bakgrund om uppdraget

Varje år genomför Ei en tillsyn för att säkerställa att elnätsföretagen inte ställer tekniska krav eller andra villkor som försvårar för marknadens aktörer att erbjuda flexibilitetstjänster. I samband med det undersöker Ei även om det finns andra hinder för ökad efterfrågeflexibilitet.

Enligt elförordningen ska Ei varje år sammanställa och offentliggöra de tekniska krav och andra villkor som finns för tillhandahållandet av tjänster i form av ändrad elanvändning. Elnätsföretag får enligt ellagen (1997:857) inte ställa upp tekniska krav eller andra villkor som gör det svårt för marknadens aktörer att tillhandahålla tjänster för efterfrågeflexibilitet, om inte villkoret är motiverat med hänsyn till en säker, tillförlitlig och effektiv drift av elnätet.

Ei har också ett övergripande ansvar att främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter