Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 20:57:17

Råd och rättigheter gällande ditt elavtal

Sedan förra hösten har elanvändarnas oro för de höga elpriserna ökat. Den rådande situationen har lett till att Energimarknadsinspektionen (Ei) har tagit emot fler frågor och klagomål om bland annat elhandelsföretagens agerande, elmarknadens funktion, höga elpriser och val av elavtal. I den här artikeln reder vi ut några saker som elanvändare bör känna till och lyfter fyra råd vid byte av elavtal.

De ökande klagomålen från elanvändare handlar bland annat om ändring av pris- och avtalsvillkor samt att elhandelsföretag bryter avtalet under pågående avtalsperiod.

Om ett elhandelsföretag bryter mot de kundnära bestämmelserna i ellagen har Ei möjlighet att bedriva tillsyn. Ei kan exempelvis granska elhandelsföretagens skyldighet att informera om en kommande pris- och villkorsändring och skyldigheten att lämna information när ett tidsbestämt avtal är på väg att löpa ut. Konsumenter har enligt ellagen också rätt att få information om sina rättigheter och hur man går till väga för att lämna klagomål.

Förutom de speciella reglerna i ellagen gäller också andra avtalsrättsliga bestämmelser som Ei inte har något tillsynsansvar över. Till exempel när elhandelsföretag bryter ett tidsbundet avtal under pågående avtalsperiod kan konsumenter ansöka om prövning av en sådan tvist hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). För vägledning och stöd finns även Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

Ingen risk att du blir utan el på grund av ditt avtal

Så länge elanvändare följer elavtalet och inte byter elhandelsföretag, har elhandelsföretaget en skyldighet att fortsätta att leverera el (leveransplikt). Det innebär att om ett elhandelsföretag bryter ett elavtal mitt under pågående avtalsperiod så har elanvändaren fortfarande rätt att få el.

Om elhandelsföretaget går i konkurs ska elnätsföretaget enligt ellagen anvisa elanvändaren till ett annat elhandelsföretag och elanvändaren får då ett så kallat anvisat elavtal. Prisvillkoren i ett anvisat elavtal kan se annorlunda ut jämfört med det tidigare elavtalet, och därför finns god anledning att se över vad det nya elavtalet innebär och jämföra med andra elavtal. Eftersom uppsägningstiden för ett anvisat elavtal inte får vara längre än 14 dagar innebär det att bytet till ett nytt elhandelsföretag kan ske på två veckor.

Fyra tips om du vill byta elavtal

  1. Börja med att kontrollera hur ditt nuvarande elavtal ser ut. Det kan vara dyrt att byta elhandelsföretag om du har ett tidsbestämt elavtal med bindningstid och bryter det i förtid. Är du osäker, kan du kontakta ditt nuvarande elhandelsföretag för att ta reda på vilken typ av avtal du har.
  2. Informera dig om de olika avtalstyperna som erbjuds.
  3. Hitta och jämför de elavtal som finns på marknaden på elpriskollen.se Länk till annan webbplats. — Sveriges enda oberoende och heltäckande jämförelsesajt för elavtal.
  4. Besök Konsumenternas Energimarknadsbyrås webb Länk till annan webbplats. för vägledning och information om dina rättigheter som konsument. Byrån presenterar också en lista över elhandelsföretag med många klagomål Länk till annan webbplats.. Även på Konsumentverkets webb Länk till annan webbplats. finns tips och information om dina rättigheter och skyldigheter gällande elavtal.

Kan elhandelsföretag åberopa force majeure?

Vissa svenska elhandelsföretag har, enligt Ekonomiekots rapportering den 7 september 2022, undersökt om ingångna fasta elavtal kan sägas upp med hänvisning till klausulen force majeure – alltså en stor oförutsedd händelse. Konsumentverkets bedömning är att det i dagsläget inte är möjligt att hänvisa till den klausulen så länge det går att leverera el.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter