Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 20:17:09

Ei har godkänt Svenska kraftnäts ansökningar om undantag från att ansluta till balanseringsplattformar

Energimarknadsinspektionen (Ei) har fattat beslut om Svenska kraftnäts ansökningar om undantag från att ansluta till balanseringsplattformarna MARI och PICASSO. Ansökningarna är godkända vilket innebär att Svenska kraftnät ska ansluta till plattformarna senast den 24 juli 2024.

Ei har godkänt Svenska kraftnäts två undantagsansökningar. Den ena gäller anslutning till den europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering (MARI). Den andra handlar om anslutning till den europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med automatisk aktivering (PICASSO).

Undantagsansökningarna är i enlighet med artikel 62.2 i förordning (EU) 2017/2195 (balansförordningen). Undantagen från anslutning till plattformarna MARI och PICASSO gäller under perioden 24 juli 2022 till och med den 24 juli 2024. Det innebär att Svenska kraftnät ska ansluta till plattformarna senast den 24 juli 2024.

Besluten finns att läsa i Ei:s e-diarium:

2022-100136 - Undantag från anslutning till den europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering (MARI) Länk till annan webbplats.

2022-100137 – Undantag från anslutning till den europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med automatisk aktivering (PICASSO) Länk till annan webbplats.

Om MARI och PICASSO

MARI och PICASSO är europeiska plattformar för handel med balanstjänster som underlättar balansering av kraftsystemet. MARI används för manuella frekvensåterställningsreserver (mFRR). PICASSO används för automatiska frekvensåterställningsreserver (aFRR).

Mer om PICASSO (entsoe.eu) Länk till annan webbplats.
Mer om MARI (entsoe.eu) Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter