Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 02:59:32

Rapport om Sveriges el- och naturgasmarknad 2021

Varje år sammanfattar Energimarknadsinspektionen (Ei) föregående års utveckling på el- och naturgasmarknaden. Nu är rapporten för 2021 klar. Rapportens upplägg är detsamma för alla EU-länder och samtliga länders rapporter kommer även att publiceras på organisationen CEER:s* webbplats.

I rapporten tas frågor upp som rör Ei:s arbete med elnätsreglering, åtgärder för att stärka konsumenternas ställning, implementeringen av Ren energipaketet, marknadsövervakning, med mera. I rapporten finns även en beskrivning av hur marknaderna för el och gas fungerar och hur utvecklingen sett ut under 2021.

Rapporten finns nu publicerad på ei se. En engelsk version kommer så småningom att finnas tillgänglig på CEER:s webbplats tillsammans med de nationella rapporterna från övriga medlemsstater.

*CEER – Council of European Energy Regulators Länk till annan webbplats. är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna.

Om rapporten

Ei tar fram rapporten Sveriges el- och naturgasmarknad varje år för att uppfylla det rapporteringskrav som följer av EU:s el- och naturgasmarknadsdirektiv (EU) 2019/944 och (2009/73/EG) Länk till annan webbplats.. Rapporten ska bland annat innefatta regleringsfrågor, konkurrensfrågor och frågor om försörjningstrygghet.

Sveriges el- och naturgasmarknad 2021

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter