Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:25:17

Lämna synpunkter på balansmodellen för gas senast 7 september

I oktober 2022 integreras det dansk-svenska gassystemet med Baltic Pipe. För att hantera en ökad mängd gas i systemet har Swedegas, som är balansansvarig, lämnat in en ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) som bland annat innebär att balansavstämningar ska ske varje timme. Innan Ei fattar beslut kan intressenter komma med synpunkter på förslaget.

När den dansk-svenska balansmarknaden för gas integreras med Baltic Pipe i oktober möjliggörs rörtransport av gas från Norge till Danmark och Polen. Baltic Pipe innebär en tredubbling av gasvolymen i systemet och för att kunna hantera detta har balansmodellen för den dansk-svenska balansmarknaden reviderats.

Swedegas lämnade 2021 in en ansökan om metodändring för balansmodellen för gas. Några av de föreslagna ändringarna i balansmodellen är att:

  • Balansavstämningar ska ske varje timme under gasdygnet.
  • Ett nytt koncept kallat Smoothing införs för att jämna ut kostnadseffekter som kan uppstå för balansansvariga som handlar i zonen mellan Sverige och Danmark (Joint Exit Zone).
  • Ett nytt koncept kallat No Punishment Principle införs för att hantera de fall där korrekt data inte har kunnat levereras till användarna.

Ei har i tidigare beslut prövat ansökan enligt naturgaslagen och då godkänt avtalsvillkoren i Balansansvarsavtal 2022–0 för gas som justerats utifrån kommande ändring i metoden.

Ei behöver nu även granska metodändringen utifrån kraven i Kommissionens förordning (EU) 312/2014 om fastställandet av nätföreskrifter för balansering av överföringsnät för gas (Art 26.2) Länk till annan webbplats.. Ei genomför därför ett kort skriftligt samråd för att inhämta synpunkter.

Synpunkter senast den 7 september 2022

Samrådet är frivilligt och sista svarsdag är 7 september. Skicka dina synpunkter via e-post till Ei:s registrator, se kontaktuppgifter längre ner. Vänligen uppge ärendenummer 2022–102603.

Om ni inte har några synpunkter vill vi gärna att ni meddelar även detta till Ei:s registrator och hänvisar till samma ärendenummer som ovan.

Om allmänna handlingar

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling. Information om allmänna handlingar.

Kontakt
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Kristina Welin
Analytiker

016-16 27 18

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter