Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-13 05:53:16

Förslag på alternativa elområden har tagits fram av ACER

Nu har ACER* beslutat om vilka alternativa elområdesindelningar i Europa som ska utredas vidare. För Sveriges del finns fyra förslag som Svenska kraftnät nu ska analysera.

Inför den kommande elområdesöversynen i Europa har ACER beslutat om förslag på alternativa elområdesindelningar för fem länder: Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Italien och Sverige. Nu ska de ansvariga för elöverföringsystem (TSO) i respektive land genomföra översynen och lämna sina rekommendationer.

För Sveriges del finns fyra förslag på elområdesindelningar. Svenska kraftnät har nu tolv månader på sig att analysera förslagen som gäller Sverige. Därefter ska Svenska kraftnät lämna rekommendationer till regeringen huruvida befintliga elområden ska behållas eller ändras.

*ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter