Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-19 16:56:04

Påminnelse om att besvara webbenkät om hinder för efterfrågeflexibilitet

Det finns fortfarande möjlighet att svara på vår enkät som undersöker vilka hinder som finns för efterfrågeflexibilitet.

Fram till den 19 augusti kan elhandlare, energitjänsteföretag och andra marknadsaktörer som vill erbjuda tjänster för efterfrågeflexibilitet svara på en frivillig enkät. Senast samma datum ska även de elnätsföretag som valts ut för tillsyn svara på den obligatoriska enkäten.

Energimarknadsinspektionen (Ei) ska enligt elförordningen följa upp vilka hinder som finns för efterfrågeflexibilitet. Uppföljningen sker dels via en enkät till elnätsföretag, dels via en enkät till elhandlare, energitjänsteföretag och andra marknadsaktörer.

Enligt ellagen får elnätsföretag inte ställa tekniska krav eller andra villkor som gör det svårt för energitjänsteföretag och elhandlare att erbjuda sina kunder tjänster för ändrad elförbrukning. Undantag kan gälla av exempelvis leveranssäkerhetsskäl. Ei gör undersökningen varje år och publicerar resultatet i en rapport.

Obligatoriskt för utvalda elnätsföretag

Ei har begärt att 10 slumpvis utvalda elnätsföretag redogör för om de ställer några tekniska krav eller andra villkor som kan påverka tillhandahållandet av tjänster för efterfrågeflexibilitet/ändrad elförbrukning. Frågorna är en del av Ei:s tillsyn och är därför obligatoriska för elnätsföretagen att svara på.

Undersökningen sker via en webbenkät som har mejlats till de utvalda elnätsföretagen. Sista svarsdag är 19 augusti.

Frivillig enkät till elhandlare, energitjänsteföretag och andra marknadsaktörer

Parallellt med att enkäten till elnätsföretag undersöker Ei även om elhandlare, energitjänsteföretag och andra marknadsaktörer har upplevt att elnätsföretagen ställer krav som försvårar för företagen att leverera tjänster som bidrar till ändrad förbrukning. Den enkäten ingår inte i tillsynen och det är frivilligt för aktörer att besvara enkäten. För att få ett bra underlag hoppas Ei att så många som möjligt vill medverka. Enkäten kan besvaras via länken nedan och är öppen till och med den 19 augusti.

Enkät för elhandlare, energitjänsteföretag och andra marknadsaktörer Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter