Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:37:31

På remiss: Uppdaterade föreskrifter om inrapportering till Elpriskollen

Nu finns ett förslag på uppdaterade föreskrifter om inrapportering till prisjämförelsesajten Elpriskollen som Energimarknadsinspektionen (Ei) ansvarar för. Till och med den 31 augusti har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Ei har tagit fram ett förslag på en uppdaterad version av Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare (EIFS 2020:4).

Bakgrund och exempel på ändringar

De aktuella föreskrifterna reglerar elleverantörers skyldighet att inrapportera pris- och leveransvillkor till den oberoende prisjämförelsesajten Elpriskollen.

De föreslagna ändringarna innebär en uppdatering av:

  • föreskrifternas upplägg,
  • systematik och definitioner,
  • förtydligande av undantag och begränsningar av inlämningsskyldigheten och
  • precisering av vilka uppgifter som ska lämnas in.

Utöver ovan ändringar tas ettåriga rörliga avtal för konsumenter bort från inlämningsskyldigheten.

Syftet med ändringarna är att ge föreskrifterna ett pedagogiskt upplägg och att införa förtydliganden och begränsningar i sådana frågor som framkommit i Ei:s tillsynsarbete.

Förslaget är att de nya föreskrifterna ska träda i kraft den 1 mars 2023.

Så här lämnar du synpunkter

Synpunkter på förslaget till uppdaterade föreskrifter lämnas till Ei senast den 31 augusti 2022. Ange ärendenummer 2022-101686 och skicka dina synpunkter till Ei:s registratur. E-postadress hittar du längre ner på sidan.

En handling som förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling.

Om allmänna handlingar

Dokument du kan lämna synpunkter på:

Förslag på uppdaterade föreskrifter  Pdf, 169.4 kB.

Konsekvensutredning Pdf, 423.9 kB.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter