Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 11:04:24

Evas resa från handläggare till chef

Eva Nordlander har hunnit jobba som handläggare, projektledare och gruppledare. Efter knappt fyra år på Energimarknadsinspektionen (Ei) axlade hon rollen som enhetschef. När hon tidigt visade viljan att leda behövde hon inte vänta länge innan möjligheter och uppdrag erbjöds.

Eva Nordlander sitter på en röd läderfåtölj med en dator i famnen i kontorsmiljö.

Efter bara ett par minuter flaggar Eva Nordlander, chef på Förlängningsenheten på avdelningen Tillstånd och prövning, för att det kan bli en del floskler. Men orden agil, flexibel och lyhörd får innebörd under samtalets gång och förstärks med konkreta exempel. Det är precis de egenskaperna som gör en bra ledare tycker hon.

Hela sitt yrkesliv har Eva Nordlander jobbat statligt. Men hon har inte alltid befunnit sig i samma uppmuntrande klimat, ibland var det raka motsatsen.

− På en annan arbetsplats strök chefen över min nedskrivna mening om framtiden där det stod "Om tio år vill jag bli en ledare". Där och då sjönk mitt självförtroende, men jag tappade aldrig viljan att utvecklas, säger Eva Nordlander.

Flexibelt arbetssätt med fokus på resultat

Med ett kliv mot energisektorn och Ei blev hon tidigt bemött av lyhörda kollegor som såg potentialen i henne. För Eva var det tilltron till medarbetaren som var den största kontrasten mot tidigare arbetsplatser. Det var tydligt att det inte avgjordes i hur och när hon genomförde sitt arbete - det var slutresultatet som spelade roll.

− Jag kommer ihåg att jag under min andra vecka ville jobba hemifrån. På tidigare arbetsplatser hade jag behövt fråga både min chef och kollegor, men här var det upp till mig att jobba där jag gjorde bäst ifrån mig, berättar Eva Nordlander.

Dinkel banade väg mot att bli chef

Hösten 2020 blev Eva Nordlander projektledare för Dinkel, en digital plattform för nätkoncessionansökan. Nätföretagen skickar in sin ansökan och kan sedan följa ärendet i Företagsportalen.

Rollen erbjöds efter att Eva visat intresse för att driva liknande projekt, och att hon också hade kunskap om det interna ärendehanteringssystemet. Dinkel blev ett 1-årigt projekt som till stora delar fick ledas på distans.

− Vi ritade en grov skiss av Dinkel-projektet på en whiteboardtavla tidigt i arbetet. Sedan fick alla börja jobba hemifrån på grund av pandemin. Projektarbetet fick ledas på distans med flera nya medarbetare. Två år senare när vi kom tillbaka så stod ritningen kvar på tavlan - och vi insåg att det blev nästan precis som vi skissat, berättar Eva Nordlander.

I samband med att Dinkel lanserades under våren 2021, axlade Eva rollen som gruppledare för ett nytt uppdrag. Regeringen hade nämligen skjutit till pengar för att Ei skulle hantera stora ärendebalanser, det vill säga många oavslutade ärenden för befintliga ledningar som behövde ett förnyat eller ett nytt tillstånd. Det dröjde inte många månader innan det beslöts att gruppen, sammansatt från olika enheter, skulle formas till en fjärde enhet på avdelningen.

− Jag kände mig redo att söka rollen som enhetschef eftersom jag i ett års tid fått prova på ledarrollen. Alla kanske inte kan bli chefer eller experter, men det finns stort utrymme för utveckling. Ansvaret ligger hos dig och möjligheten finns absolut innanför väggarna på Ei, avslutar Eva Nordlander.

Det här gör avdelningen för tillstånd och prövning

Avdelningen Tillstånd och prövning prövar ansökningar om tillstånd för att bygga och använda starkströmsledningar, även kallat nätkoncession. Varje ansökan prövas utifrån olika aspekter för att avgöra om ledningen har en lämplig sträckning och om den är tekniskt lämplig. Avdelningen växer och ett antal tjänster har och kommer att annonseras under 2022–2023.

I och med lagändringen 2013 övergick vissa nätkoncessioner till att gälla tills vidare. På sikt betyder det att enheten kommer få andra uppgifter när samtliga prövningar har beslutats och gäller tills vidare.

Fem korta om Eva

Utbildning: Rättsvetenskap med internationell inriktning.

Roll på Ei: Jobbat som handläggare, processansvarig, samordnare, gruppledare och enhetschef sedan maj 2017.

Bästa med jobbet: Mina medarbetare som ger mig energi och får mig att utvecklas som person och ledare varje dag.

Bor: Eskilstuna

Vad innebär Ei:s flexibla arbetssätt för dig? Frihet att jag kan hitta ett arbetssätt som passar mig. Det tillåter balans i livet och lyfter fram mina styrkor.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter