Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:49:49

Ny ramriktlinje för framtida regler om efterfrågeflexibilitet – ACER bjuder in till offentligt samråd

Nu ska EU-myndigheten ACER* ta fram förslag på en ramriktlinje för efterfrågeflexibilitet. Intressenter har möjlighet att lämna synpunkter till och med den 2 augusti 2022. Den 28 juni finns även möjlighet att vara med på en workshop.

Den 1 juni 2022 fick ACER i uppdrag av EU-kommissionen att ta fram en ramriktlinje (framework guidline) som ska ange tydliga och objektiva principer för utvecklingen av nya regler för efterfrågeflexibilitet.

Syftet med de nya reglerna, som kommer att gälla i alla medlemsstater, är att göra det enklare för aktörer att delta på marknaden genom sin efterfrågeflexibilitet, till exempel i form av lagring eller flytt av last, samt att underlätta marknadsbaserad upphandling av flexibilitetstjänster för elnätsbolagen, inklusive transmissionsnätsoperatörer.

Efterfrågeflexibilitet är en nyckel till att integrera den växande andelen förnybar energi i elsystemet och även klara av ny last (till exempel från värmepumpar och elfordon) på ett kostnadseffektivt sätt. De nya reglerna ska säkerställa att det inte finns några onödiga regulatoriska hinder för flexibilitetsresurser att delta på någon av de befintliga grossistmarknaderna för el.

Samråd och workshop

ACER öppnar för ett offentligt samråd från 2 juni till 2 augusti 2022 och uppmanar intressenter att lämna sina synpunkter. Den 28 juni arrangeras även en workshop där ACER presenterar sitt förslag.

Till samrådet på ACER:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Mer information om utkastet till ramriktlinje på ACER:s webbplats Länk till annan webbplats..

Vill du delta på ACER:s offentliga workshop den 28 juni Länk till annan webbplats., finns mer information här.

ACER kommer att lämna in ramriktlinjen till Europeiska kommissionen senast i december 2022.

*ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter