Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-13 06:12:21

Hur kan risksäkringsmöjligheterna på den europeiska elmarknaden utvecklas – intressenter kan tycka till

EU-myndigheten ACER har tillsammans med organisationen CEER påbörjat ett arbete för att se om och hur det europeiska regelverket för förhandstilldelning av kapacitet på elmarknaden (FCA-förordningen*) behöver revideras. En preliminär analys med tillhörande problemställningar och lösningsförslag har tagits fram som intressenter nu kan lämna synpunkter på. Sista dag för synpunkter är den 29 juli 2022.

FCA-förordningen handlar om att ge marknadens aktörer möjlighet att hantera ekonomiska risker vid handel av el, risker som följer av att priser varierar såväl över tid som mellan olika elområden. Tillräckliga och effektiva risksäkringsmöjligheter är viktiga för både producenter och förbrukare. I kontinentala Europa är överföringsrättigheter ett vanligt risksäkringsinstrument, medan Sverige och övriga Norden använder ett instrument baserat på systempriskontrakt och EPAD-kontrakt (Electricity price area differential - differenskontrakt baserat på skillnad i pris mellan elområden).

Analys av problem och förslag på lösningar

I den analys som ACER och CEER nu har tagit fram identifieras problem i det nuvarande regelverket, bland annat gällande harmonisering, likviditet, tillgänglighet, konkurrens och transparens. I analysen presenteras även olika åtgärdsförslag.

Så här lämnar du synpunkter

Samrådsmaterialet och information om hur du kan lämna synpunkter finns på ACER:s webbplats. Sista dag för synpunkter är den 29 juli 2022.

ACER and CEER consult on the EU electricity forward market Länk till annan webbplats.

De synpunkter som kommer in från intressenter blir ett viktigt diskussionsunderlag inför eventuellt revidering av FCA-förordningen.

Workshop 6 juli

ACER och CEER kommer även att presentera sin analys på en workshop den 6 juli 2022. iInformation och anmälan finns på: ACER-CEER Public Workshop on the possible developments of the EU electricity forward market Länk till annan webbplats.

ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en samarbetsorganisation för EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

CEER (Council of European Energy Regulators) är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area).

*Kommissionens förordning om förhandstilldelning av kapacitet (FCA) som trädde i kraft 17 oktober 2016. Om FCA-förordningen på Ei:s webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter