Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 18:31:11

Nu är föreskrifterna om fjärrkyla klara

Nu är Energimarknadsinspektionens (Ei:s) föreskrifter gällande fjärrkyla klara och du kan ta del av dem på ei.se. Föreskrifterna träder i kraft den 1 juli 2022.

I april 2022 beslutade riksdagen om en ny fjärrkylelag. Den innehåller bland annat regler om mätning och fakturering, krav på tillhandahållande av faktureringsinformation och information om energianvändning. I lagen finns även krav om att tillgängliggöra information om energiprestanda och andelen förnybar energi.

I samband med att lagen antogs beslutade regeringen om en fjärrkyleförordning där Ei fick bemyndigande att ta fram föreskrifter. Nu är föreskrifterna klara och publicerade på Ei:s webbplats.

Föreskrifterna Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2022:4) om mätning, fakturering och tillhandahållande av information om bortförd värmeenergi (fjärrkyla) träder i kraft den 1 juli 2022 och fjärravläsbara mätare ska finnas hos alla kunder senast 2027.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter