Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 20:34:45

Nu finns information om residualmix för 2021

Residualmixen för 2021 är nu publicerad på Energimarknadsinspektionens (Ei:s) webbplats. Informationen är viktig för alla elhandelsföretag eftersom de är skyldiga att i efterhand informera sina kunder om hur den el de levererat är producerad.

Ei ansvarar för att publicera den årliga beräkningen av residualmixen. Beräkningen utförs av Grexel. Residualmixen kan enkelt beskrivas som produktionsmixen för den icke-certifierade el som använts under 2021. Med andra ord består residualmixen av el som inte är certifierad med ursprungsgarantier eller där ursprungsgarantierna är annullerade.

I Sverige beräknas residualmixen på nordisk nivå och den slutgiltiga beräkningen utgör ett genomsnitt av de nordiska länderna.

Residualmix för 2021

Den nordiska residualmixen för 2021 består av

  • 12,83% förnybart producerad el
  • 32,06% kärnkraftsproducerad el
  • 55,11% fossilt producerad el

Miljöpåverkan för den nordiska mixen är

  • CO2 (g/kWh) 371,99
  • Kärnbränsleavfall (g/kWh) 0,001126

På Ei:s webbplats kan du läsa mer om residualmixen och hur du redovisar ursprungsmärkningen.

Så här beräknade Grexel residualmixen 2021 för de nordiska länderna. Excel, 41.4 kB.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter