Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 17:45:11

Webbenkäter om hinder för efterfrågeflexibilitet

Energimarknadsinspektionen (Ei) startar nu den årliga uppföljningen om vilka hinder som finns för efterfrågeflexibilitet. I år sker uppföljningen i form av en obligatorisk enkät till elnätsföretag och en frivillig enkät till övriga marknadsaktörer. För att ge ökade möjligheter till dialog och inspel planeras det också för en digital workshop senare i höst.

Under sommaren 2022 kommer 10 slumpvis utvalda elnätsföretag få besvara en enkät från Energimarknadsinspektionen (Ei). Enkäten ska kartlägga om det finns några tekniska krav eller andra villkor som kan påverka möjligheten att erbjuda tjänster för efterfrågeflexibilitet och ändrad elförbrukning.

Undersökningen är obligatorisk för elnätsföretag eftersom det är en del av Ei:s tillsynsarbete. Frågorna skickas ut via mejl i form av en webbenkät.

Separat enkät för marknadsaktörer som vill erbjuda tjänster för efterfrågeflexibilitet

I en parallell och frivillig enkät för marknadsaktörer vill Ei få svar på om aktörer upplever att elnätsföretagen ställer krav som gör det svårare att erbjuda tjänster för efterfrågeflexibilitet. Ei hoppas på ett högt deltagande från exempelvis elhandelsföretag, aggregatorer eller andra tredjepartsaktörer som på något sätt deltar på elmarknaden.

Enkäten kan besvaras via länken nedan och är öppen till och med den 19 augusti.

Enkät för elhandlare, energitjänsteföretag och andra marknadsaktörer. Länk till annan webbplats.

Inga brister enligt tidigare undersökningar

Ei genomför undersökningen varje år och publicerar resultatet i en rapport. Tidigare rapporter visade att elnätsföretagen inte har ställt krav eller villkor som försvårade för andra aktörer att erbjuda tjänster för ändrad elförbrukning. En sammanställning av årets undersökning beräknas vara klar och publiceras december 2022.

Som ett komplement till enkäterna planerar Ei för en digital workshop. Syftet är att främja dialog och öka förståelsen för eventuella hinder för efterfrågeflexibilitet. Planen är att kunna presentera resultatet av årets enkäter. Mer information om detta publiceras i höst.

Om vår tillsyn

Enligt elförordningen ska Ei varje år följa upp vilka tekniska krav och andra villkor som finns för tillhandahållandet av tjänster för efterfrågeflexibilitet. Elnätsföretag får enligt ellagen inte ställa tekniska krav eller andra villkor som gör det svårt för energitjänsteföretag, elhandlare eller andra marknadsaktörer att erbjuda sina kunder tjänster för ändrad elförbrukning. Det finns enstaka undantag, exempelvis på grund av leveranssäkerhetsskäl.

Linn Sjöström
Analytiker

016-542 91 45

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter