Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 17:55:54

Nytt beslut om utbyte och upphandling av FCR-balanskapacitet

Energimarknadsinspektionen (Ei) har på ansökan av Svenska kraftnät beslutat om gemensamma och harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av FCR-balanskapacitet. De nya bestämmelserna ska börja gälla senast i maj 2023.

Svenska kraftnäts frekvenshållningsreserver (FCR) är grundläggande för att de ska kunna hålla balansen i elnätet. Reserverna aktiveras automatiskt om frekvensen ändras inom det utpekade frekvensområdet. De beslutade bestämmelserna som avser en rad FCR-produkter kommer att gälla inom regionen Sverige och Danmark elområde 2 (DK2).

I huvudsak innebär de nya bestämmelserna följande:

  • Öppningstiden för att lämna in bud i upphandlingen av FCR-balanskapacitet ska vara sju dagar före leveransdagen.
  • Svenska kraftnät i Sverige och Energinet i Danmark ska genomföra upphandlingen vid två tillfällen dagen före leveransdagen. Detta skiljer sig från hur dagens upphandling fungerar, då den första upphandlingen sker två dagar före leveransdagen.
  • Som längst fram till och med den 31 januari 2024 ska prissättning av FCR-balanskapacitet gentemot leverantörer av balanstjänster ske till budets pris, vilket är den prissättningsmetod som används av Svenska kraftnät i dag. Senast den 1 februari 2024 ska priset i stället vara marginalpriset, det vill säga det högst avropade budets pris.

Beslutet finns att läsa i Ei:s e-diarium, ärendenummer 2019-103032. Länk till annan webbplats.

Vad är FCR?

Syftet med frekvenshållningsreserver (FCR) är att stabilisera frekvensen vid frekvensavvikelser. FCR är grundläggande för att kunna hålla balansen och aktiveras automatiskt om frekvensen ändras inom det frekvensområde de ska stötta. Det finns flera olika FCR-produkter, exempelvis FCR-D upp är en av två frekvensreserver som används vid störning.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter