Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:24:11

Nu är de nya föreskrifterna för fjärrvärme klara

Nu har Energimarknadsinspektionens (Ei:s) nya föreskrifter och allmänna råd om mätning, fakturering och tillhandahållande av information om levererad värmeenergi (fjärrvärme) EIFS 2022:3 publicerats. Föreskrifterna träder i kraft 1 juli 2022.

De nya föreskrifterna ersätter Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, rapportering och debitering av levererad värmeenergi (fjärrvärme) EIFS 2014:2.

Uppdateringen av fjärrvärmeföreskrifterna beror på att de behövde anpassas utifrån ändringar som gjorts i EU:s direktiv om energieffektivitet och ändringar i fjärrvärmelagen (2008:263) Länk till annan webbplats.. Föreskrifterna är också en del i genomförandet av förnybartdirektivet Länk till annan webbplats..

Några nyheter i föreskrifterna är bland annat att:

  • insamling av mätvärden ska ske genom fjärravläsning
  • fjärrvärmeföretagen ska se till att kunderna får information om sin faktiska energianvändning
  • fakturering ska ske minst fyra gånger per år
  • kunderna ska kunna välja elektronisk faktura
  • energitjänsteleverantörer ska på kundens begäran kunna få tillgång till uppgifter om energianvändning
  • fjärrvärmeföretagen ska också tillgängliggöra information om energiprestanda och andelen förnybar energi i sina fjärrvärmesystem. Syftet är att kunderna ska kunna göra individuella val i fråga om förnybar energi.

Träder i kraft 1 juli 2022

Föreskrifterna träder i kraft den 1 juli 2022. Fjärravläsbara mätare ska finnas hos alla kunder senast 2027.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter