Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 19:46:59

Ändring i föreskrift om naturgasföretagens intäktsramar

Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat om en mindre ändring i den föreskrift som handlar om naturgasföretagens intäktsramar, (EIFS 2014:6). Ändringen gäller beräkning av ekonomisk livslängd för anläggningstillgångar.

Den ändring som Ei har beslutat om gäller 8 § andra stycket i föreskriften som nu lyder:

"För anläggningstillgångar som ursprungligen började användas före den 1 januari 2013 ska den ekonomiska livslängden beräknas från den 1 januari det kalenderår som infaller efter det kalenderår då tillgången ursprungligen började användas. För anläggningstillgångar som ursprungligen började användas från och med den 1 januari 2013 ska den ekonomiska livslängden beräknas från det halvårsskifte som följer på den tidpunkt som tillgången ursprungligen började användas."

Ändringen träder i kraft den 1 juli 2022.

Länkar

På sidan Energimarknadsinspektionens föreskrifter naturgas hittar du:

  • Ändringsföreskriften EIFS 2022:2 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2014:6) om skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för naturgasföretag
  • Ursprunglig version av EIFS 2014:6 tillsammans med en konsoliderad version.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter