Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 06:42:20

Ei ger elnätsföretag rätt att ta ut nätavgift för kablar över Öresund

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nyligen avslutat ett tillsynsärende gällande uttag av nätavgifter. Frågan har handlat om huruvida E.ON Energidistribution AB (Eon) får ta ut en nätavgift för två kablar som sträcker sig från Teglstrup i Danmark till Laröd i Sverige.

Det tillsynsärende som kommit in till Ei handlar om huruvida Eon har rätt att ta ut nätavgifter för Energinets två 132 kilovoltskablar över Öresund. Kablarna ansluter till Eons regionnät.

Energinet anser att de nätavgifter som Eon tar ut strider mot elmarknadsförordningen, som säger att sådana avgifter inte ska tas ut för sammanlänkningar mellan två medlemsländer.

Två huvudfrågor

För att bedöma om Eon får ta ut en nätavgift eller inte har två frågor varit i fokus.

Den första är om kablarna är en sammanlänkning mellan två medlemsländer enligt elmarknadsförordningen.

Den andra är om ledningen enligt ellagen ska definieras som ett transmissionsnät eller som ett regionnät.

Varken sammanlänkning eller transmissionsnät

Ei bedömer att eftersom kablarna inte ansluter till det svenska överföringssystemet, utan till Eons regionala distributionsnät i Sverige, är de inte en sammanlänkning av de nationella överföringssystemen såsom avses i elmarknadsförordningen.

De två kablarna är heller inte ett transmissionsnät enligt ellagens definition eftersom ett transmissionsnät är ett sammanhängande ledningsnät som har en spänning om 220 kilovolt eller mer, sträcker sig över flera regioner i Sverige och länkar samman det nationella elnätet med elnät i andra länder.

Ger Eon rätt att ta ut en avgift

Ei:s bedömning är att Energinets kablar enligt definitionen i ellagen räknas som regionledningar och att Eon får ta ut en nätavgift för överföringen av Energinet på samma sätt som de gör för alla andra kunder som är anslutna till Eons regionnät.

Beslutet finns att läsa i Ei:s e-diarium Länk till annan webbplats., sök på ärendenummer 2021-103203.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter