Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 07:56:00

Möjlighet att lämna synpunkter när EU-regelverk uppdateras

Nu bjuder de europeiska organisationerna CEER* och ACER** in till digitalt samråd inför revideringen av de europeiska regelverken för nätanslutning. Samrådet pågår till den 10 juni 2022.

Inför den kommande revideringen av kommissionsförordningarna gällande nätanslutning, det vill säga regler för anslutning av förbrukare (DCC) och nätanslutning av generatorer (RfG), har de europeiska organisationerna ACER och CEER tagit fram ett gemensamt dokument med några nyckelområden och överväganden som de vill ha aktörernas synpunkter på.

I dokumentet lyfts bland annat behovet av uppdaterade regler kopplade till de tekniska kraven för laddning av för elfordon, bestämmelser kopplade till kraftproduktionsmoduler samt regler gällande energigemenskaper och energikunders möjlighet att vara aktiva på energimarknaden.

Workshop och ytterligare samråd

Syftet med samrådet är att få in synpunkter på dokumentet och förslag på ytterligare uppdateringar. Därefter kommer dokumentet att uppdateras och skickas ut på nytt samråd i höst.

En workshop kommer även att hållas den 25 maj då det finns möjlighet att ge ytterligare input.

Så här lämnar du synpunkter

Synpunkter lämnas via ACER:s webbplats fram till och med den 10 juni 2022.

*CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna.

**ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Mer information om kommissionsförordningarna på ei.se

Anslutning av förbrukare (DCC)

Nätanslutning av generatorer (RfG)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter