Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 17:54:43

Föreskrifter för mätning av gas uppdateras – nu inleds arbetet

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu påbörjat arbetet att uppdatera föreskrifterna för mätning av gas. Ett förslag på föreskrifter kommer att skickas ut på remiss senare i år.

Nu har Ei börjat arbetet med att uppdatera Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2014:8) om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar.

Därför revideras föreskrifterna

Anledningen till att föreskrifterna nu revideras är nya förutsättningar på gasmarknaden.

Sedan en tid tillbaka är gasmarknaderna för Swedegas (som är systembalansansvarig för det svenska gasnätet) och danska Energinets gasmarknader integrerade i det som kallas Joint Balancing Zone (JBZ). I oktober 2022 beräknas JBZ att integreras med Baltic Pipe. För att kunna hantera en ökad mängd gas i systemet kommer den nuvarande balanseringsmodellen för gas att revideras. Den största förändringen i balansmodellen innebär att balansavstämningar sker varje timme under gasdygnet.

På grund av de nya förutsättningarna behöver även Ei:s föreskrifter för mätning av gas revideras.

Remitteras senare i år – men kom gärna med inspel redan nu

Ett förslag på uppdaterade föreskrifter kommer skickas på remiss senare i år, men redan nu är intressenter välkomna med inspel och synpunkter till arbetet.

Synpunkter kan skickas via e-post till Ei:s registrator (se e-postadress längre ner), märk e-posten med ärendenummer 2021-103737.

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling. Här finns information om allmänna handlingar.

Kontakt
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Sara Carlbom
Jurist

016-542 91 35

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter