Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:27:32

ACER har analyserat den europeiska marknadsdesignen

ACER* har gjort en djupgående analys av den nuvarande grossistmarknaden för el och hur den är utformad. I november 2021 presenterades en första preliminär bedömning och nu är den slutliga analysen klar.

Med anledning av de höga energipriserna under senare delen av 2021 fick ACER ett uppdrag av Europeiska kommissionen att göra en bedömning av prisutvecklingen och av för- och nackdelar med hur den nuvarande grossistmarknaden för el är utformad. Kommissionen ville bland annat ha en bedömning av de viktigaste drivkrafterna och sannolika framtidsutsikter för energipriserna i Europa.

En första preliminär bedömning publicerades i november 2021. Den har följts av workshops och vidare arbete och den 29 april publicerade ACER sin slutliga bedömning.

Analyser och slutsatser

I rapporten finns bland annat analyser av energiprisnivåer, av den nuvarande utformningen av grossistmarknaden för el samt överväganden om att utveckla regelverket avseende till exempel sätt att framtidssäkra elpriset på grossistmarknaden och riktade åtgärder vid extrema energipriser och åtgärder för att skydda konsumenter.

ACER:s slutsats är sammantaget att den nuvarande utformningen av elmarknaden är värd att behålla men att det krävs vissa förbättringar för att elmarknaden ska klara de utmaningar som ställs på den nu och i framtiden.

Ei delar ACER:s slutsats att det är rätt att arbeta vidare med att utveckla nuvarande marknadsdesign av elmarknaden inom EU, snarare än att göra alltför drastiska förändringar eller ingripanden i marknaden. Förändringarna i det nuvarande regelverket för elmarknaden inom EU bör ske med försiktighet och utvärderas löpande.

– Vår generella hållning är att pristak, reglerade priser eller subventioner inte är det mest effektiva i längden. Ska vi nå klimatmålen behöver vi ha en väl fungerande elmarknad inom EU där aktörerna konkurrerar med varandra på lika villkor och där konsumenter har möjlighet att reagera på prissignaler, säger Johan Roupe, verksjurist vid Ei och också vice ordförande i ACER:s arbetsgrupp för el.

Rapporten kommer att skickas vidare till Europeiska kommissionen och kommer utgöra ett underlag till kommission när de senare i maj ska presentera förslag till åtgärder.

ACER kommer också att presentera rapporten på ett webbseminarium den 5 maj.

Mer information om analysen och om webbseminariet finns på ACER:s webbplats: ACER publishes its Final Assessment of the EU Wholesale Electricity Market Design Länk till annan webbplats.

Ei:s roll i arbetet

Som tillsynsmyndighet för energi i Sverige är Energimarknadsinspektionen (Ei) en av medlemmarna i ACER och myndigheten är även representerad i flera av ACER:s arbetsgrupper. Ei ingår också i ACER:s beslutande styrelse och tar ställning till ACER:s förslag till beslut inom flera områden.

Ei kommer även att arrangera ett seminarium under Almedalsveckan 2022 om just denna fråga.

*ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter