Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 17:08:19

Ei godkänner att intäkter för överbelastning får användas för att sänka nättariffen

Energimarknadsinspektionen (Ei) har godkänt att Svenska kraftnät får använda en del av intäkterna från överbelastning (så kallade flaskhalsintäkter) för att sänka transmissionsnätstariffen under 2022.

Svenska kraftnät har ansökt om att Ei ska ändra ett tidigare fattat beslut om användningen av intäkterna från överbelastning för 2022. Anledningen till att Svenska kraftnät vill att beslutet ska ändras är dels att det nu tydliggjorts att regelverket även omfattar intäkter från de interna elområdesgränserna, dels att Svenska kraftnät vill använda en del av intäkterna till att sänka nättarifferna under 2022. Det senaste året har intäkterna från överbelastning varit ovanligt stora och prognoser visar att intäkterna troligen kommer fortsätta vara ovanligt stora även några år framöver.

Enligt elmarknadsförordningen ska intäkter från överbelastning användas för att garantera att kapaciteten är tillgänglig och för att bibehålla eller öka överföringskapaciteten, till exempel genom att investera i nya infrastrukturprojekt. Svenska kraftnät har redogjort för de åtgärder som de avser använda intäkterna till.

Ei:s bedömning är att Svenska kraftnäts åtgärder är tillräckliga och uppfyller målen i elmarknadsförordningen. Därför godkänner Ei också att en del av intäkterna får användas för att sänka transmissionsnätstariffen.

Här kan du ta del av Ei:s beslut i e-diariet: Ärendenummer 2022-101658 Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter