Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 21:10:26

Nytt system för inrapportering av årsrapporter, tariffrapporter och DoA-rapporter

Energimarknadsinspektionen (Ei) utvecklar ett helt nytt inrapporteringssystem för att ersätta nuvarande NEON. Det nya systemet beräknas vara klart i början av 2023.

Förbättringar i systemet

För att underlätta för företagens inrapportering av årsrapporter, tariffrapporter och Drift och affärsförhållande (DoA) har vi planerat att införa följande förbättringar.

  • Ny inloggningsmetod med BankId införs och därmed blir behörighet till systemet individuellt istället för på företagsnivå som det är nu.
  • Företagen ska kunna kontrollera uppgifterna innan man skickar in dem till Ei. Det hoppas vi bidrar till att färre kompletteringar kommer att behöva göras och frågor kring detta.
  • Företagen ska kunna följa sitt ärende under Mina sidor i företagsportalen och enkelt se var i processen ärendet är. Man kommer också kunna se och besvara de frågor som eventuellt Ei har under granskningen och man får avisering så snart det finns ny information i ärendet.

Vill du testa nya inrapporteringssystemet?

I höst vill vi gärna att några företag hjälper oss att testa det nya systemet (NEON). Mejla gärna ditt intresse till neon@ei.se om du vill testa det nya systemet. Skriv ”Intresseanmälan tester nytt inrapporteringssystem” i ämnesraden.

Kontaktuppgifter
Mathilda Lindersson
analytiker/ekonom

016-16 25 27

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter