Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 05:50:39

ACER har beslutat om metod för Regionala samordningscentrum, RCC

Nyligen har ACER* beslutat om en metod som Regionala samordningscentrum (RCC) ska använda sig av för att utreda och rapportera om störningar i elnätet.

När elmarknadsförordningen trädde i kraft i januari 2020 infördes ett obligatoriskt samarbete mellan regionala transmissionsnätsoperatörer. För Sveriges del mellan Svenska kraftnät och affärsverkets motsvarigheter i Norden.

De regionala samordningscentrumens (Regional coordination centre, RCC) uppgifter är att samordna arbetet mellan de regionala transmissionsnätsoperatörerna inom flera områden, bland annat i frågor som handlar om kapacitetsberäkning, säkerhetsanalys, nätmodeller, regionala prognoser och avbrottsplanering.

Det nordiska regionala samordningscentrumet planeras finnas på plats den 1 juli 2022. Innan dess kommer ACER att fatta flera beslut om metoder relaterade till RCC:s olika uppgifter.

ACER:s beslut

Den 1 april 2022 fattade ACER beslut om analys- och rapporteringsmetod för RCC. Beslutet bygger på ett förslag från ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity).

Metoden beskriver hur en RCC-utredning ska gå till efter en störning i elnätet.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter