Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 20:56:45

Ei:s granskning av elnätens spänningskvalitet fortsätter

Under våren inleder Energimarknadsinspektionen (Ei) tillsyn av spänningskvaliteten i elnäten för andra året i rad. I tillsynen kommer ett trettiotal elnätsföretag att få besvara frågor relaterade till ämnet.

Ei fortsätter sin granskning för att se att elnätsföretagen har en överföring av el som uppfyller rätt kvalitet till sina kunder. Förra året granskades ett 30-tal elnätsföretag och lika många ingår i årets planlagda tillsyn.

Till skillnad från elavbrott (leveranssäkerhet) där företagen måste rapportera in uppgifter till Ei varje år, begär Ei inte regelbundet in uppgifter om spänningskvalitet. Istället har Ei intentionen att under en femårsperiod genomföra årliga planlagda tillsynsinsatser inom spänningskvalitet som inkluderar alla elnätsföretag. Nu inleds de granskningar som finns med i planen för år två.

För att få ett så brett urval som möjligt har både små och stora företag, liksom landsbygdsnät och stadsnät, valts ut för tillsyn.

– Tillsynen går till så att elnätsföretagen får svara på ett antal frågor, till exempel om de haft någon spänningsproblematik i sina nät, om de fått in kundklagomål gällande spänningskvalitet och hur de säkerställer att de uppfyller de krav som finns i Ei:s föreskrifter, säger Johanna Rosenlind, analytiker på Ei.

Resultatet av tillsynen kommer att bearbetas under hösten och redovisas i en rapport i slutet av året.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter