Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 02:19:05

Ny konsultrapport om risksäkringsmöjligheter

Energimarknadsinspektionen (Ei) gav i slutet av förra året konsultföretagen Merlin & Metis och Compass Lexecon i uppdrag att ta fram konkreta och kostnadseffektiva åtgärder som kan vara aktuella för att öka risksäkringsmöjligheterna på terminsmarknaden. Nu är konsulternas analys klar och går att ta del av på ei.se.

Uppdraget som nu har levererats, är en del i Ei:s fortsatta diskussioner och arbete med att fatta beslut utifrån EU:s regler om risksäkring på elmarknaden, framförallt artikel 30 i Forward Capacity Allocation Guideline (FCA GL). Bestämmelsen syftar till att säkerställa att det finns tillräckliga risksäkringsmöjligheter mellan elområden i EU:s medlemsstater.

Det här innehåller rapporten

Studien är indelad i tre delar. I den första delen beskrivs de åtgärder som konsulterna identifierat som relevanta åtgärder att analysera vidare för att förbättra risksäkringsmöjligheterna.

Åtgärder som identifierats för att förbättra möjligheten till risksäkring är att auktionera så kallade EPAD-kontrakt (Electricity Price Area Differentials), införande av regionala EPAD-kontrakt eller en förbättrad market making-funktion.

I den andra delen presenterar konsulterna en kostnadsnyttoanalys av de utpekade möjliga åtgärderna, samt en jämförelse av dessa i förhållande till införandet av så kallade långsiktiga överföringsrättigheter (Long term transmission rights, LTTR), vilket är det instrument som används på de flesta håll inom EU. Analysen visar att TSO:s auktionering av EPAD-kontrakt är den åtgärd som medför störst samhällsekonomisk nytta.

I den tredje delen föreslår konsulterna en övergripande plan för hur föreslagna åtgärder kan genomföras, med primärt fokus på hur Svenska kraftnäts auktionering av EPAD-kontrakt skulle kunna gå till.

Rapporten Measures to improve risk hedging opportunities on the electricity market in Sweden finns att läsa på Ei:s sida om kommissionsförordningen FCA.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter