Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 19:59:31

Möjlighet att lämna synpunkter på ERAA 2022

Varje år gör ENTSO-E* en bedömning av kraftsystemets tillräcklighet, European Resource Adequecy Assesment (ERAA). Nu finns en preliminär bedömning för 2022 som intressenter kan lämna synpunkter på till och med den 5 april.

ERAA (European Resource Adequecy Assesment) är en bedömning av resurstillräckligheten i det europeiska kraftsystemet på upp till 10 års sikt.

Syftet med bedömningen är att modellera och analysera möjliga händelser som negativt kan påverka balansen mellan tillgång och efterfrågan på elkraft.

Bedömningen är en viktig del när beslut ska fattas i strategiska frågor relaterade till resurstillräcklighet. ENTSO-E är ansvarig för att ta fram ERAA som sedan måste godkännas av ACER**.

Dokument och information på ENTSO-E:s webbplats

Nu har ENTSO-E tagit fram data som kommer att ligga till grund för resurstillräcklighetsbedömningen, ERAA 2022. Fram till och med den 5 april har intressenter möjlighet att komma in med ytterligare data, ge feedback och synpunkter.

Till konsultationen på ENTSO-E:s webbplats. Länk till annan webbplats.

*ENTSO-E är en samarbetsorganisation för europeiska systemansvariga företag för el. Förkortningen står för European Network of Transmission System Operators for Electricity.

**ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter