Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 01:27:16

Regleringen av el- och gasnät ses över

Nu ska regleringen av el- och naturgasavgifterna ses över. Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna ett betänkande senast den sista oktober 2023.

Syftet med utredningen är att åstadkomma ett regelverk som är förenligt med EU-rätten (elmarknadsdirektivet och gasmarknadsdirektivet) och bereda väg för att Sverige på bästa sätt ska kunna möta utmaningar vid utbyggnaden av el- och naturgasnäten.

Mer information om utredningen finns på regeringens webbplats.

Kommittédirektiv: Översyn av regleringen på el- och naturgasområdena Dir. 2022:20 Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter